Зроблено важливий крок на шляху до міжнародної системи стандартів звітності сталого розвитку. Опікуни Фонду МСФЗ оголосили про створення нової робочої групи. Вона буде займатися прискоренням міжнародної конвергенції світових стандартів (роблячи особливий акцент на вартості організації) і паралельно вирішуватиме технічні питання в межах підготовки до формування та запуску нової Ради з міжнародних стандартів звітності сталого розвитку (SSB).

Одне з найважливіших питань, яке постає перед внутрішніми аудиторами, стосується визначення найбільш критичних ризиків, що загрожують компаніям в умовах постійних змін та інновацій. Адже часто ці ризики не є традиційними і їх легко оминути увагою.

Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності (IASB) внесла окремі зміни в низку стандартів, які покращують розкриття інформації за обліковими політиками, а також дають змогу укладачам звітності точніше проводити відмінності між ними й оціночними значеннями. Йдеться про стандарти МСФЗ (IAS) 1 «Подання фінансової звітності», МСФЗ (IAS) 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», а також про Практичне керівництво PS 2 «Винесення суджень щодо суттєвості».

Інститут присяжних бухгалтерів Англії та Уельсу (ICAEW) підписав угоду про співпрацю з Союзом бухгалтерів та аудиторів Іраку (IUAA) з метою відновлення професії бухгалтера в цій країні.

Підхід до проведення внутрішнього аудиту еволюціонував за останні роки, і дедалі більше внутрішніх аудиторів націлені на побудову партнерських відносин з підрозділами, що перевіряються. Досягти цієї мети можна за допомогою ефективних комунікацій внутрішніх аудиторів зі своїми клієнтами – підрозділами, які підлягають перевірці. Ось низка практичних порад для ефективних комунікацій під час безпосереднього проведення аудиторської перевірки.

Незалежна регуляторна рада аудиторів (IRBA) призначила виконуючою обов’язки директора з питань проведення перевірок Нтламбі Гулву (Ntlambi Gulwa) замість Імре Наги (Imre Nagy), що виконує обов’язки генерального директора.

У час стрімкого розвитку технологій місця для шахрайства і маніпуляцій з доходами залишилося мало, але це не означає, що таке шахрайство не відбувається. У Міжнародному стандарті аудиту 240 сказано, що під час ідентифікації та оцінювання ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства аудитор повинен орієнтуватися на припущення, що існують ризики шахрайства у визнанні доходів. Відповідно, аудитору обов’язково потрібно оцінити, які типи доходу, комерційних операцій або тверджень призводять до таких ризиків. Використовуючи «стратегію упущення», можна досить упевнено припустити, що, маніпулюючи доходами компанії, керівники / інші зацікавлені особи з більшою ймовірністю пропустять транзакцію, ніж зафіксують її з помилкою.

Італійський Університет Феррари (Università degli Studi di Ferrara, UniFe) за підтримки Європейської консультативної групи з фінансової звітності (EFRAG), Європейської федерації товариств фінансових аналітиків (EFFAS) та Інституту сертифікованих бухгалтерів Шотландії (ICAS) запустили новий дослідницький проєкт з облікових практик щодо нематеріальних активів і запрошують усіх охочих взяти в ньому участь. Для цього передбачено опитування на основі реальних бізнес-кейсів.

Комісія з цінних паперів і бірж США (The United States Securities and Exchange Commission, SEC) створює спеціальну робочу групу з екологічних, соціальних та управлінських факторів (ESG) і клімату у складі свого контролюючого підрозділу. Вона займеться розробленням ініціатив попередження порушень у сфері розкриттів, пов’язаних з темами екології, соціального впливу і корпоративного управління.

Сьогодні корпоративний сайт став чимось більшим, ніж інформаційне представництво фірми в мережі. Це один з найпотужніших інструментів для компаній великого та середнього бізнесу, що сприяє їх швидкому і сталому розвитку. Завдання сайту безпосередньо залежить від типу бізнесу і цілей компанії.

Хоча електронна пошта є найшвидшим способом спілкування, ми повинні уважно читати зміст повідомлення, перш ніж натискати кнопку «відправити». Крім того, кількість повідомлень, які ми читаємо та пишемо щодня, може бути величезною. Ось перелік порад щодо етикету електронного листування, яких слід дотримуватися.