Створення та функціонування відділу контролінгу в компанії насамперед має на меті позитивно впливати на розвиток бізнесу та підвищувати його вартість через надання управлінцям інформації для прийняття рішень стосовно майбутнього організації. Контролінг справді може стати надійним та ефективним партнером, що супроводжує будь-який бізнес на шляху до його цілей.

Міністерство фінансів України представило концепцію електронного аудиту (е-аудиту) для платників податків. Його запровадження передбачає три хвилі, що розтягнеться в часі із 2023-го до 2027 року.

Для того щоб клієнти сприймали висновки та результати роботи аудиторів як надійні та достовірні, аудиторська фірма повинна, насамперед, забезпечити стабільно високу якість своїх послуг. Це передбачає: якісне планування, застосування чіткої методології та дотримання стандартів роботи незалежно від розміру фірми-клієнта, тривалості надання послуг або будь-яких інших факторів, а також добір аудиторської команди, що має достатній рівень компетенцій для виконання відповідної аудиторської перевірки.

Рада з фінансової звітності Великобританії (FRC) у своєму нещодавньому огляді корпоративної звітності назвала проблемні на сьогодні теми. Це, зокрема, практика застосування IAS 7 «Звіти про рух грошових коштів» і вимоги до розкриття за ризиком ліквідності в IFRS 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації».

Міністерство фінансів України на вимогу ст. 19 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» затвердило необхідну нормативну базу для врегулювання питань атестації та безперервного професійного навчання аудиторів.

Новим президентом Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC) було обрано Алана Джонсона (Alan Johnson), який обійматиме цю посаду до листопада 2022 року. Він змінив на посаді представника Південної Кореї Ін-Кі Джу (In-Ki Joo).

Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності для організацій громадського сектору (IPSASB) розробила і представила серію навчальних матеріалів під загальною назвою «Посібник викладача: вступ до Міжнародних стандартів фінансової звітності для організацій громадського сектору» (Train the Trainer: Introduction to IPSAS), аби максимально полегшити подальше впровадження стандартів, заснованих на методі нарахування, у державних організаціях по всьому світу.

Розвиток технологій готує нові виклики для більшості професій. Дедалі частіше можна почути про нові досягнення автоматизації та штучного інтелекту, що дає змогу машинам та роботам швидше й ефективніше виконувати роботу, з якою раніше справлялися люди. Насамперед це стосується рутинних завдань, що вимагають ручної роботи або стандартних рішень. Роботу аудитора складно назвати рутинною, але деякі завдання, ймовірно, скоро буде автоматизовано. Як аудиторам залишатися актуальними в умовах швидкого розвитку технологій та навіть отримати зиск від нових технологічних можливостей?

У кожній компанії є невід’ємні складники бізнесу, які часто перебувають поза зоною пильної уваги аудиторів. Причин може бути декілька: аудитор не розуміє зв’язку між процесом та відповідними ризиками; процес важко визначити; аудитор не вважає цю тему частиною своєї зони відповідальності або просто боїться заходити на незнайому територію. Розглянемо декілька прикладів.

Хмарні технології увійшли майже в усі аспекти роботи компаній сфери обслуговування бізнесу: аудит, бухгалтерія, консалтинг, HR тощо. Великі обсяги даних (big data) допомагають ліпше орієнтуватися в потребах клієнтів, визначаючи «вузькі місця» співпраці з ними. Автоматизовані системи на основі цих даних спрощують введення та адміністрування робочих процесів. А хмарні платформи надають нові способи обслуговування клієнтів для більш тісної взаємодії B2B та B2C.

Ринок послуг глобалізується. Аби втриматися на ньому і перемогти у жорсткій конкурентній боротьбі, вітчизняні фірми мусять долучатися до міжнародних професійних мереж, асоціацій чи альянсів. І хоча переважна більшість уже свій вибір зробила, набувши членства у тому чи іншому професійному об’єднанні, є й такі, що досі вагаються.

Розвиток технологій вимагає від бізнесу й окремих професій відповідної реакції. Зокрема аудиторам варто повністю відійти від застарілої концепції роботи як функції, що зосереджується тільки на перевірках відповідності законодавству, процедурам та іншим нормативним документам; вишукує помилки та порушення в роботі інших і ставиться до об’єкта перевірки як до потенційного порушника, а не партнера чи клієнта.