Основними трендами, що притаманні сучасному бізнес-середовищу, є його постійна мінливість і необхідність миттєво реагувати на зміни. По суті, зараз конкуренцію виграє той, хто вміє краще та швидше пристосовуватися до змін і має ефективну систему управління змінами всередині організації.

Саме тому успішний бізнес мусить здійснювати розширений обмін інформацією. Щоб забезпечити своїй компанії потрібну швидкість і якість реакції на зміни, кожен працівник має розуміти свою роль у ланцюгу створення цінності організації та як його дії впливають на наступні кроки в бізнес-процесі.

Внутрішній аудит рівня найуспішніших світових практик відіграє провідну роль у забезпеченні обміну інформацією та ефективної взаємодії всередині організації. Сучасний внутрішній аудит – це передусім довірений радник для бізнесу, а не контролер чи ревізор.

Внутрішні аудитори багато подорожують, спілкуючись із працівниками з різних бізнес-одиниць (центральні функції в головному офісі, локальні представництва, виробничі об’єкти). Вони співпрацюють із зовнішнім аудитом, а часом і з регулятором та з іншими зацікавленими сторонами, мають безпосередній доступ до вищого керівництва та власників бізнесу. Отже, хто як не внутрішні аудитори знають, як усі ці сторони взаємодіють і як взаємопов’язана їхня діяльність та інтереси.

Розуміючи широкі перспективи розвитку бізнесу та зв’язки і взаємозалежності в організації, внутрішній аудит може і повинен бути конектором, який допомагає найефективніше та найшвидше забезпечити об’єднання різних функцій і процесів у компанії в одне ціле.