Організація бюджетної системи є не просто технічним завданням, яке виконують згідно з обраним алгоритмом. Щоб досягти високої ефективності процесу та отримати максимальну віддачу, необхідно враховувати людський чинник – залученість та поведінкові особливості працівників. Саме тому запорукою успішної бюджетної системи є кілька чинників.

Кожен працівник компанії повинен усвідомлювати, як його власна фінансова винагорода або кар’єрне зростання позначаються на загальній успішності виконання бюджету. Залученість повинна досягатися не примусово під тиском страху, а розумінням та зацікавленістю. Не менш важливо, щоб поставлені різним підрозділам цілі не суперечили одна одній, були взаємопов’язані та не призводили до змагань або конфліктів інтересів.

Управлінці не повинні боятися як економити бюджетні кошти, так і витрачати їх, якщо це доцільно. Метою грамотного бюджету є ефективне використання коштів.

Добре, якщо бюджетні розрахунки містять внесок безпосередніх виконавців, але навіть якщо інформація спускається «згори-донизу», кожна стаття, за яку відповідає особа, має бути їй обґрунтована та роз’яснена, а істотні зауваження взяті до уваги. У процесі переговорів важливо отримати здоровий баланс між бажаним і досяжним. Залучення до обговорення бюджету полегшує подальший процес контролю та порівняння з фактичними результатами, усуваючи аргумент виконавця, що ціль була виставлена нереалістично.

Бувають ситуації, коли виконавці бюджетних цілей намагаються маніпулювати даними, впливати й намагатися порушити облікові політики підприємства для поліпшення своїх позицій. Завданням керівництва та фінансового відділу є не допустити подібні ситуації, забезпечивши прості та взаємопов’язані цільові показники, а також налагодивши внутрішні контролі за дотриманням облікових політик.

Прив’язка до бюджету не мусить бути занадто жорсткою, щоб не втратити потенційні більш вигідні, ніж заплановано, можливості. Управлінці повинні ініціювати зміни, якщо на етапі виконання бюджету виникають непередбачені обставини, які можуть посилити позиції бізнесу.