МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами» був прийнятий у травні 2014 року і первісно повинен був застосовуватися для першої річної фінансової звітності за МСФЗ для періодів, що починаються 1 січня 2017 року або пізніше. Але після того, як американський регулятор переніс цю дату на 1 січня 2018 року, Рада з МСФЗ ухвалила аналогічне рішення.

Після довгих дискусій Рада з МСФЗ відклала набрання стандартом чинності на 1 січня 2018 року і при цьому зберегла можливість його дострокового використання. Компанії, які вирішили застосовувати стандарт раніше, повинні розкрити цей факт у Примітках до фінансової звітності відповідно до вимог п. 30−31 МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки».

Водночас згідно зі ст. 12-1 «Застосування міжнародних стандартів» Закону про бухоблік «для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, якщо вони не суперечать цьому Закону та офіційно оприлюднені на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики». Саме оприлюднення на сайті Міністерства фінансів України для «легалізації» МСФЗ в Україні вимагається актуальною редакцію Закону про бухоблік зі змінами, внесеними 16.10.2012 р. Таким чином, якщо стандарт не опублікований на сайті Мінфіну, то його застосування в Україні не можливо. Це стосується компаній, які складають МСФЗ-звітність в обов’язковому порядку і офіційно звітують за МСФЗ. Якщо МСФЗ-звітність складається для інших цілей, то публікація на сайті Мінфіну не є обов’язковою вимогою для застосування чи незастосування стандарту, тоді компанія має дотримуватися строків, зазначених у самому МСФЗ.

30.06.2017 року на сайті Міністерства фінансів України оприлюднено МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами», тому він може використовуватися для цілей складання МСФЗ-звітності, у тому числі компаніями, які зобов’язані звітувати за МСФЗ.

Незважаючи на те, що ефективною датою першого застосування МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами» є 01.01.2018 р., не варто зволікати і вже сьогодні пора починати готуватися до застосування нового стандарту, оскільки він вносить чимало новацій в облікову практику всіх компаній.