Після того як в кінці травня було отримано згоду керівництва, техперсонал Ради з МСФЗ приступив до написання обмежених технічних поправок до стандарту IFRS 17 «Договори страхування», покликаних вирішити протиріччя в обліку в разі одночасного застосування IFRS 9 «Фінансові інструменти».

Керівництво Ради з МСФЗ обговорювало вже те, що вийшло у технічних фахівців. Опціональна можливість щодо класифікації буде включена в стандарт з метою одноразового усунення відмінностей в класифікації порівняльної інформації, яку страхові організації повинні будуть представити під час першого застосування IFRS 17 і IFRS 9.

Запропонований підхід до класифікації:

  • буде застосовуватися щодо фінансових активів, пов'язаних зі страховими зобов'язаннями, щодо яких IFRS 9 в порівняльний звітний період не застосовувався;
  • дасть змогу класифікувати ці фінансові активи в порівняльному звітному періоді або періодах так, як ці активи могли б бути класифіковані за IFRS 9 в разі першого застосування цього стандарту;
  • буде застосовуватися щодо порівняльних звітних періодів, звітність за які сформована повторно ​​з урахуванням IFRS 17. Тобто береться інтервал часу з дати переходу і до дати першого застосування IFRS 17;
  • буде застосовуватися індивідуально щодо кожного інструмента.