Міжнародна організація регуляторів ринків цінних паперів (IOSCO) представила доповідь, у якій поділилася своїми очікуваннями від майбутньої роботи Фонду МСФЗ у напрямі міжнародних стандартів звітності сталого розвитку з акцентом на інтересах інвесторів. Звіт було складено спеціальною робочою групою із стійких фінансів (Sustainable Finance Taskforce) у складі IOSCO, члени якої ще раз наголосили на терміновій необхідності в забезпеченні послідовності розкриттів сталої інформації, її сумісності і надійності.

Одним із важливих моментів є спільна робота Міжнародної організації регуляторів ринків цінних паперів і Фонду МСФЗ над створенням глобальних базових основ звітності сталого розвитку, на які світові юрисдикції далі будуть спиратися у створенні власних, більш конкретних вимог до звітності та розкриття інформації. Плани Фонду МСФЗ отримали схвалення фінансових міністрів і глав центральних банків G7.

IOSCO планує надалі вивчати перспективи впровадження розроблених ISSB (новою організацією під крилом Фонду МСФЗ) стандартів на міжнародному і, потенційно, на національних рівнях, проте позитивне рішення про впровадження стандартів буде залежати від виконання очікувань цієї організації щодо строгості управління в ISSB і якості виробленого нею контенту.

Міжнародна організація регуляторів ринків цінних паперів усвідомлює, що в різних світових юрисдикціях можуть бути свої підходи до прийняття, впровадження і подальшого використання міжнародних стандартів, тому їм важливо заздалегідь продумати, як будуть «вписуватися» в ці вимоги нові глобальні стандарти звітності сталого розвитку, і як забезпечити гнучкість та масштабованість їх застосування, щоб це відповідало інтересам різних категорій користувачів звітності.