Міжнародна організація регуляторів ринків цінних паперів (IOSCO) озвучила свою думку щодо перспектив майбутньої глобальної системи стандартів сталого розвитку, яка буде розроблятися спеціально для цього створеною Радою з міжнародних стандартів звітності сталого розвитку (SSB) на базі Фонду МСФЗ.

Вона й сама не перший рік працює у цьому напрямі. Її керівна рада оцінила прогрес, якого вдалося досягти в минулому році після квітневої публікації тематичної доповіді щодо стійких фінансів і ролі в цьому міжнародних регуляторів ринків цінних паперів, і дійшла висновку, що наразі як ніколи гостро відчувається потреба в покращеній послідовності, порівнянності і, звичайно, надійності звітності сталого розвитку. Причому на перший план в цій звітності виходить тема клімату, хоч і з перспективами подальшого розширення.

Тобто, майбутнє за міжнародною системою стандартів, яку розроблятиме Рада з міжнародних стандартів звітності сталого розвитку (Sustainable Standards Board, SSB). Вона, як і було запропоновано Фондом МСФЗ на обговорення восени минулого року, займеться спочатку кліматичними ризиками, зважаючи на особливу актуальність проблеми, а вже потім – іншими напрямами стійкості.

Сьогодні IOSCO визначає три ключових області для поліпшення корпоративної звітності:

1) впровадження глобально визнаних стандартів;

2) використання порівнянних кількісних показників і якісних роз'яснень від керівництва;

3) зближення різних підходів.

З огляду на це організація цілком прозора у своїх намірах продовжувати тісну співпрацю з піклувальниками Фонду МСФЗ та будь-якими іншими організаціями, які поділяють її думку щодо найбільш пріоритетних сфер.