Ефективність персоналу аудиторської фірми – запорука її успіху. Керівники та відповідальні за процеси управління кадрами аудиторських компаній шукають шляхи для покращання ефективності роботи працівників.

Безперервне управління ефективністю персоналу ґрунтується на таких принципах.

Перегляд процесу і його спрощення

Акцент зміщується від формального, стандартизованого механізму здійснення контролю за виконанням завдань до стимулювання працівників виконувати завдання і досягати мети в майбутньому.

Зміна процесу постановки цілей

Тобто більш часте проведення оцінки результатів і перегляд цілей/завдань на найближче майбутнє: гнучка система, що надає можливість ставити цілі й завдання, найбільш значущі в певний момент, а також актуалізувати їх на рік і відстежувати процес виконання в режимі реального часу.

Регулярний моніторинг результатів роботи працівників

Стимулювання взаємодії керівників зі своїми підлеглими на основі принципів підтримки і колаборативного лідерства, спрямованого на розвиток працівників, виявлення їхніх сильних сторін і надання регулярного зворотного зв’язку, а також рекомендацій не тільки в межах постановки завдань, але і в межах можливостей розвитку й побажань співробітників.

Тестування й пілотування замість застосування підходу «великого вибуху» до зміни процесу

Важливо добрати комбінацію елементів підходу, найефективнішого для кожної конкретної організації.