В аудиті, як і в інших галузях, актуальною є автоматизація основних процесів для підвищення продуктивності та ефективності аудиторської роботи. Тож дедалі більше департаментів внутрішнього аудиту по всьому світу цікавляться наявними на ринку програмними продуктами, розробленими спеціально для аудиторів.

Системи управління аудитом покликані стандартизувати основні аудиторські процеси. Вони допомагають автоматизувати різні етапи аудиторського циклу, даючи змогу виконувати аудиторські завдання у єдиний стандартизований спосіб, незважаючи на розмір та географічну розгалуженість самої функції.

Як правило, програмне забезпечення для управління аудитом передбачає такі етапи аудиторської перевірки.

Планування та складання графіка

Проводиться ранжування ризикових зон, створюється ризик-орієнтований аудиторський план, складається графік проведення аудиторських перевірок, розподіляються ресурси, створюються та розподіляються завдання, призначаються відповідальні особи.

Проведення аудиту

Команди аудиторів проводять аудиторські перевірки, складаються відповідні документи, керівники аудиторських перевірок та менеджери контролюють якість підготовлених документів, описуються виявлені в процесі перевірки недоліки системи внутрішнього контролю.

Управління виявленими недоліками

Аудитори готують рекомендації для виправлення виявлених недоліків, рекомендації обговорюються з менеджментом, складається план заходів для виправлення недоліків системи внутрішнього контролю, готується аудиторський звіт за результатами перевірки.

Впровадження та моніторинг

Керівники бізнес-функцій впроваджують план заходів з виправлення недоліків системи внутрішнього контролю, аудитори відслідковують прогрес щодо виправлення недоліків, відмічають будь-які невідповідності, які можуть вимагати додаткових аудиторських перевірок у майбутньому.