Внутрішній аудит є важливим складником успішного бізнесу. Оцінюючи ризики, знаходячи способи їх зменшення та збільшуючи рентабельність бізнес-процесів в компанії, внутрішній аудит забезпечує ефективність роботи як усіх структурних підрозділів, так і бізнесу в цілому. Між тим, з кожним роком внутрішній аудит, як і сам бізнес, зазнає змін. Які тенденції функціонування і розвитку практики внутрішнього аудиту спостерігаються сьогодні в Україні та світі?

До чинників, які можуть негативно позначитися на роботі внутрішніх аудиторів зараз і в майбутньому, належить недостатня забезпеченість кваліфікованими кадрами, значні затрати часу на отримання необхідної інформації та труднощі, що виникають під час співпраці із структурними підрозділами, діяльність яких аналізує служба внутрішнього аудиту.

Викликом для внутрішнього аудиту є те, що всі бізнес-моделі під впливом технічного прогресу зазнають кардинальних змін. Звичні взаємозв'язки руйнуються, водночас з'являються нові. Поступово всі процеси переходять у нову цифрову реальність, де існують свої правила, закони і ризики. Найбільшою загрозою стає кіберзлочинність.

Дедалі більше власники бізнесу будуть орієнтовані на його прозорість. Забезпечити її та зробити корисною для бізнесу – ще одне ключове завдання внутрішнього аудитора майбутнього.

Міжнародні експерти прогнозують, що в найближчому майбутньому внутрішні аудитори муситимуть фокусувати увагу на етичних та соціальних аспектах ведення бізнесу. Соціально відповідальний бізнес – вимога сьогодення. Слідкувати за тим, наскільки компанія є такою і що робить для того, щоб бути соціально відповідальною, − завдання, які ставитимуться внутрішньому аудиту.

Службам внутрішнього аудиту також доведеться оцінювати репутаційний капітал компанії та рекомендувати вищому керівництву та підрозділам, відповідальним за імідж та репутацію компанії, заходи щодо його зміцнення.