Таксономія МСФЗ 2021 року з’явилася відносно нещодавно (щорічне оновлення традиційно виходить в березні), але Рада з МСФЗ вже запропонувала зміни до неї. Вони стосуються:

• розкриття інформації щодо облікових політик. Нагадаємо, це були зміни в IAS 1 «Подання фінансової звітності» і практичному керівництві PS 2 «Винесення суджень щодо суттєвості», які з’явилися в лютому;

• визначення оціночних значень (вони ж бухгалтерські оцінки). Зміни в IAS 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», які з’явилися в той самий день.

Коментарі можна буде подати до 21 червня.