Міжнародна рада із стандартів фінансової звітності для організацій громадського сектору (IPSASB) випустила для публічного обговорення одразу чотири стандарти, кожен з яких пов’язаний з вимірами. Нагадаємо, що «ED» в кожному випадку означає «Exposure Draft», тобто попередній варіант стандарту:

  • ED 76: оновлення до Глави 7 «Концептуальних основ». Є такі і у IPSASB за аналогією з «Концептуальними основами МСФЗ». Сьома глава називається «Вимірювання активів і зобов'язань у фінансовій звітності»;
  • ED 77 «Оцінка»;
  • ED 78 «Основні засоби»;
  • ED 79 «Довгострокові активи, призначені для продажу, та припинена діяльність».

Рішення випустити всі ці документи єдиним пакетом прийнято розробниками у зв’язку з наміром більш наочно продемонструвати загальні принципи вимірювання, які будуть послідовно застосовуватися щодо будь-яких стандартів.

Обрані теми стали відповіддю на принципові зауваження щодо складнощів суто практичного спрямування, які надходили раніше. Як наслідок, розробники з IPSASB:

  • запропонували більш зрозумілі принципи вимірювання на основі ієрархії, які відповідають «Концептуальним основам» і послідовно застосовуються у всіх стандартах IPSAS;
  • уточнили вимоги щодо визнання та вимірювання непростих в цьому сенсі інфраструктурних й тих, що передаються у спадок, об’єктів (у межах стандарту щодо основних засобів);
  • ввели вимоги стосовно обліку довгострокових активів для продажу та припиненої діяльності, де раніше взагалі була величезна прогалина.

Що стосується оновлень в «Концептуальних основах», то вони усувають суперечності у принципах вимірювання завдяки виключенню невикористовуваних основ вимірювання і роблять акцент на тих, які зазвичай застосовуються. Тут вводиться всім зрозуміла ієрархія вимірювання, яка допоможе із застосуванням принципів на практиці і краще поєднає базові концепції з конкретними вимогами з вимірювання в окремих стандартах IPSAS.

Публічні обговорення всіх чотирьох публікацій триватимуть до 25 жовтня.