У міру зростання конкуренції в бізнесі управління ефективністю стає дедалі важливішим. Компаніям, які працюють у сфері обліку й аудиту, необхідно розвивати, реалізовувати й покращувати процеси управління ефективністю. Тому неодмінною умовою їхнього успіху повинна бути наявність високопродуктивної культури на кожному рівні управління, щоб будь-який окремий співробітник розумів, яким чином його індивідуальні зусилля корелюються із загальною стратегією компанії, а керівництво, своєю чергою, повинно знати, що обрана стратегія приносить результат. Без цього навіть найбільш вражаючі системи управління ефективністю та процеси виявляться марними.

Управління ефективністю компанії – це перелік процесів, які допомагають розробити і реалізувати бізнес-стратегію, аналізувати процеси, відстежувати результати, ухвалювати виважені рішення і доходити правильних висновків. Основне завдання цих процесів – контролювати роботу співробітників таким чином, щоб індивідуальний внесок допомагав у досягненні загальних цілей компанії.

Індивідуальні зусилля повинні узгоджуватися із загальними завданнями організації: потрібно зв’язати індивідуальну активність із загальною бізнес-метою, встановити метрики продуктивності, допомогти співробітникам зрозуміти, наскільки успішно вони діють.

Для цього використовуються такі інструменти і стимули, як заохочення, системи бонусів і оцінки, плани особистого розвитку й обговорення ключових показників. Також залучаються аналітичні інструменти, такі як облік робочого часу, аналіз продуктивності тощо. Серед іншого, застосовуються такі інструменти і техніки, як KPI, стратегічне планування, бюджетне планування і прогнозування, бенчмаркінг, моделі ефективного ведення бізнесу, управління проєктами, управління звітністю, бюджетне планування і прогнозування.