Рада з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада з МСФЗ) розпочала публічні консультації щодо нового підходу до розроблення вимог щодо розкриття інформації в МСФЗ. У межах цього документа Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (International Accounting Standards Board, IASB) також запропонувала додаткові вимоги стосовно зміни справедливої ​​вартості (IFRS 13) і винагород працівникам (IAS 19). В обох випадках, як сподіваються автори, це дасть змогу укладачам звітності певною мірою позбутися шаблонності розкриттів і поліпшить професійне судження щодо цієї частини, а користувачам звітності забезпечить більш корисну для прийняття рішень інформацію.

Автори поправок відзначають, що примітки до МСФЗ-звітності не завжди містять в достатньому обсязі корисну інвесторам інформації, а та, що розкривається, не завжди розкривається ефективно. І навпаки, занадто багато є непотрібної інформації, яка вказується просто «для галочки», причому сліпе виконання вимог є для багатьох укладачів звітності визначальним мотивом.

У відповідь на абсолютно справедливі зауваження багатьох стейкхолдерів Рада з МСФЗ розробила і представила новий підхід, відповідно до якого далі буде розробляти вимоги до розкриття. З таким підходом укладачі звітності, їх аудитори та інші користувачі звітності зможуть ефективніше використовувати професійне судження щодо суттєвості інформації, яка розкривається, а це зробить її більш корисною для інвесторів.

У межах нового підходу більше уваги буде приділятися базовим цілям чинних вимог щодо розкриття інформації, завдяки чому організації зобов'язані будуть застосовувати професійне судження і вже на основі цього давати інвесторам інформацію відповідно до їх потреб. Разом з цим Рада з МСФЗ приділить більше уваги принципам, зводячи до мінімуму спеціально обумовлені обов'язкові розкриття окремих статей і фокусуючись більше на темі суттєвості.

Свій новий підхід автори вже «випробували» на двох стандартах, давно відібраних для цієї мети: МСФЗ (IFRS) 13 «Вимірювання справедливої ​​вартості» і МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працівникам».

«Ми вважаємо, що новий підхід до розроблення вимог щодо розкриття в стандартах МСФЗ послужить каталізатором поліпшення інформації для інвесторів. Однак реальні покращення досяжні, тільки якщо всі учасники – компанії, аудитори, регулятори та інвестори – працюватимуть разом», – сказав поки ще чинний голова Ради з МСФО Ханс Хугерворст (Hans Hoogervorst).

Консультації триватимуть до 21 жовтня 2021 року.