Рада з міжнародної інтегрованої звітності (IIRC) опублікувала переглянутий варіант Міжнародних стандартів інтегрованої звітності, які повинні сприяти покращанню процесу складання звітності.

У результаті розгорнутих ринкових консультацій, у яких взяли участь 1 470 осіб із 55 країн світу, до стандартів інтегрованої звітності, які були опубліковані у 2013 році, вперше буде внесено зміни.

Консультації показали, що попри те, що стандарти досі відповідають своїй меті, було визначено низку можливостей для уточнення концепції, спрощення керівництва для підготовки звітів та покращання якості звітності.

Зміни стосуються:

  • спрощення форми необхідної заяви про відповідальність за інтегрований звіт;
  • поглиблення розуміння необхідності якості та цілісності основного процесу звітності;
  • окреслення більш чіткої різниці між підсумками та результатами;
  • акцентування уваги на збалансованому звітуванні про результати та сценаріях збереження й розмивання цінності.

Генеральний директор IIRC Чарльз Тіллі (Charles Tilley) сказав: «Із 2013 року Стандарти інтегрованої звітності покращили якість звітності у всьому світі. Це дало змогу підприємствам оцінити свою здатність створювати цінність у короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі, покращити комунікацію з інвесторами та основними зацікавленими сторонами, а також виробити більш згуртований та ефективний підхід до складання звітності, що підвищує її рівень та покращує процес управління фінансовим, виробничим, людським, інтелектуальним та соціальний капіталом, а також капіталом відносин. Оскільки стійкість бізнесу наразі перевіряється серйозними випробуваннями внаслідок глобальної пандемії, змін клімату та зростаючої нерівності, ефективний комплексний підхід та інтегрована звітність стають важливішими ніж будь-коли. Ми віримо, що ці зміни можуть допомогти компаніям готувати більш надійну та збалансовану звітність. Вони також узгоджуються з нашими зусиллями щодо розроблення глобальної комплексної системи корпоративної звітності».

Головний технічний директор IIRC Ліза Френч (Lisa French) зауважила: «Переглянуті стандарти інтегрованої звітності – це узагальнення всіх неоціненних коментарів, які ми отримали від зацікавлених сторін з усього світу, та невтомних зусиль нашої відданої експертної групи, яка визначила основні сфери, що потребують пояснення та спрощення. Зважаючи на те, що ці зміни стосуються ринкових відносин, важливим є внесок бізнесу, інвесторів, бухгалтерів та експертів у цій галузі. Як результат, переглянуті стандарти інтегрованої звітності стали ще більш корисними для пришвидшення переходу до інтегрованої звітності».