Як відомо, під бонусом мають на увазі ту частину оплати праці, яка є змінною і напряму залежить від результатів роботи працівника. У зв’язку з характером аудиторської роботи змінний складник оплати праці зазвичай становить незначну частину в загальному обсязі фінансової компенсації, яку отримує аудитор. На відміну від сфери продажів, в аудиті не так легко побудувати ефективну та результативну бонусну систему. Однак не варто відмовлятися від цієї ідеї. Бонуси є дуже ефективними зовнішніми мотиваторами, оскільки винагорода напряму залежить від результатів роботи. Змінна частина оплати праці чітко відображає індивідуальні компетенції аудитора. Тож у деяких випадках бонусна система дає змогу ефективно компенсувати нестачу внутрішньої мотивації.

Проте для побудови бонусної системи варто врахувати кілька важливих аспектів, нехтування якими може призвести до протилежних результатів. Найперше, для позитивного результату необхідно, щоб розподіл бонусів сприймався аудиторами як чіткий, прозорий та справедливий процес.

Будь-яка бонусна система починається із постановки цілей, досягнення яких впливає на розмір бонусу. В аудиті зазвичай застосовують річний цикл, і, відповідно, цілі встановлюють на найближчий рік. Індивідуальні цілі, поставлені перед аудитором, повинні відповідати інтересам компанії, у якій він працює.

Важливо також давати об'єктивну оцінку роботи аудитора. Структурований процес оцінки діяльності персоналу зазвичай містить три основні етапи впродовж річного циклу. На першому етапі перед аудиторами ставлять цілі, через шість місяців встановлені цілі переглядають та актуалізують і, нарешті, ще через шість місяців проводять повну оцінку діяльності аудитора за рік.

Однак варто пам’ятати про важливість надання регулярного зворотного зв’язку впродовж року. Особливо це стосується молодих аудиторів, що, як показують опитування, віддають перевагу якнайшвидшому зворотному зв’язку та активній підтримці їхнього професійного розвитку з боку менеджерів.

Для підвищення прозорості та ефективності процесу оцінки великим аудиторським фірмам та департаментам внутрішнього аудиту з великою кількістю аудиторів рекомендовано використовувати технології, які дають змогу автоматизувати процес оцінки. Так само автоматично, за результатами оцінки, повинен визначатися розмір бонусу, щоб працівники могли легко простежити зв’язок між результатами своєї роботи й отриманою винагородою.