Для більшої ефективності в роботі та поліпшення репутації в компанії внутрішні аудитори повинні приділяти увагу комунікаціям усередині свого підрозділу. Насамперед повинна бути розроблена й упроваджена чітка процедура узгодження та представлення результатів аудиторських перевірок.

Є декілька причин, з яких внутрішнім аудиторам важливо налагодити регулярний обмін інформацією всередині підрозділу. Якщо всі аудитори будуть поінформовані про основні зміни всередині організації, особливості бізнес-процесів у різних її частинах, суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені в тих чи інших аудиторських перевірках, вони зможуть використовувати ці знання у своїй роботі й надавати якісні послуги з оцінки внутрішніх контролів, адже ліпше орієнтуватимуться в ризиках та нагальних проблемах компанії.

На думку інших співробітників організації, внутрішні аудитори є однією командою і, якщо якісь дані були надані внутрішнім аудиторам у межах однієї аудиторської перевірки, очікується, що аудитори не запитуватимуть ті самі дані повторно для іншої аудиторської перевірки. На практиці ці перевірки можуть виконувати різні команди аудиторів, тому й важливо налагодити обмін інформацією всередині підрозділу внутрішнього аудиту.

Важливо, щоб у будь-яких дискусіях з представниками інших підрозділів організації внутрішні аудитори виступали єдиним фронтом. Адже професіоналізм команди внутрішнього аудиту буде під питанням, якщо, наприклад, керівник аудиторської перевірки на зустрічі з менеджментом наполягатиме, що виявлений недолік системи внутрішнього контролю є суттєвим і потребує негайних дій, а керівник служби внутрішнього аудиту не підтримуватиме його позиції й почне на зустрічі ставати на бік клієнта. Така ситуація здаватиметься дуже непрофесійною для команди внутрішніх аудиторів. Тому й важливо заздалегідь узгоджувати свою позицію всередині команди і безпосередньо на зустрічі підтримувати один одного під час дискусії.

Як бачимо, комунікації відіграють провідну роль у роботі внутрішнього аудитора. Завдяки правильно побудованому спілкуванню з клієнтами внутрішній аудит може досягти більшої ефективності та ліпшого сприйняття своєї функції в компанії.

Крім того, забезпечивши регулярний обмін інформацією всередині підрозділу внутрішнього аудиту, можна суттєво підвищити якість послуг з оцінки системи внутрішнього контролю й здобути репутацію професійного та компетентного радника топменеджменту з питань ризиків і внутрішніх контролів.