Уже сьогодні очевидно, що пандемія коронавірусу та вимушені карантинні заходи можуть мати негативні економічні наслідки для багатьох галузей. Компанії змушені будуть адаптуватися до нових економічних умов, і роль внутрішнього аудиту полягатиме в тому, аби надати менеджменту підтримку.

Організаціям уже сьогодні варто починати переоцінку ризиків, беручи до уваги наслідки пандемії для конкретного бізнесу. Так, існує можливість, що суттєво зміняться обсяг і структура попиту на продукцію чи послуги компанії. В умовах фінансової кризи споживачі можуть переорієнтуватися на товари першої необхідності, а також більш бюджетні варіанти побутової техніки, електроніки, автомобілів і нерухомості. Крім того, криза може спричинити підвищення попиту на специфічні види продукції.

Крім зміни поведінки споживачів, компаніям також варто проаналізувати можливі ризики, пов’язані з перебоями в ланцюгах поставок; проблемами в роботі чи припиненням діяльності ключових постачальників і компаній, що надають послуги на умовах аутсорсингу.

Якщо криза має суттєві негативні наслідки і для самої компанії, менеджменту, імовірно, доведеться вдатися до скорочення персоналу та зниження операційних витрат. Це, своєю чергою, може призвести до виникнення низки нових ризиків.

Внутрішні аудитори як експерти з оцінки ризиків повинні надавати топменеджменту максимальну підтримку та допомогу в ідентифікації та оцінці всіх можливих ризиків. Також у разі потреби вони можуть рекомендувати, яких заходів можна вжити для управління ідентифікованими ризиками.

Зміна пріоритетів організації та поява великої кількості нових ризиків, безперечно, мають відобразитися й на аудиторському плані. Застосовуючи ризик-орієнтований підхід до проведення аудиту, внутрішні аудитори повинні зосереджуватися на тих зонах діяльності компанії, які пов’язані з найбільшими ризиками.

Якщо компанія зазнає суттєвих збитків через зміни умов роботи галузі, вона, імовірно, буде змушена вдатися до істотного скорочення витрат. Внутрішні аудитори повинні розуміти, що система внутрішнього контролю в таких умовах повинна зосереджуватися на максимально ефективних контролях. Особливу увагу слід приділяти можливості автоматизації тих чи інших контролів.

Крім того, під час проведення аудиторських перевірок внутрішні аудитори можуть звертати увагу на бізнес-процеси, ефективність яких можна суттєво підвищити. Інформуючи менеджмент про такі процеси, а також рекомендуючи заходи, які можуть підвищити ефективність відповідних процесів, внутрішні аудитори мають можливість вкотре продемонструвати своє розуміння поточної ситуації та бажання допомогти керівництву компанії максимально ефективно впоратися з кризою.

Для того щоб надати менеджменту й наглядовій раді необхідну підтримку, внутрішні аудитори повинні розуміти бізнес-діяльність компанії й бути достатньо гнучкими для адаптації до нових ризиків і нових умов роботи компанії. В іншому випадку керівництво компанії не зможе побачити у внутрішніх аудиторах надійних партнерів, а отже, скорочення персоналу та витрат може так само стосуватися й функції внутрішнього аудиту.