За очікуваннями експертів, уже найближчим часом наступне покоління мобільного зв’язку стане реальністю. Це буде квантовим стрибком у розвитку технологій й відкриє світ, «підключений до всього», який характеризується швидкими завантаженнями, повсюдним підключенням і обсягом даних у трильйони байтів.

Упроваджуючи 5G, вищому керівництву та внутрішньому аудиту слід розуміти, що суттєве збільшення кількості зібраної інформації може призвести до додаткових фінансових та нефінансових ризиків, пов’язаних з даними. Аби їх уникнути, слід дотримуватись простих рекомендацій.

Так, повинні існувати чіткі визначення та стандарти якості для всіх даних та інформації. Також дані та інформація мають ретельно контролюватися через використання принципів та процесів управління ризиками на відповідних рівнях для забезпечення конфіденційності, безпеки, якості та можливості перевірки аудитом. Інструменти та методи аналітичного аналізу даних не завжди є практичними, а рішення, що приймаються на підставі такого аналізу, потребують ретельної перевірки.

Внутрішні аудитори повинні розуміти, що показники, які легко виміряти, не повинні отримувати більше уваги, ніж ті, які складно виміряти, а ініціативи щодо використання аналітики повинні передбачати оцінку системи прийняття рішень та ступінь орієнтації культури організації на дані.

Водночас, ініціативи щодо аналізу даних повинні узгоджуватися з базовими цінностями організації, процесом прийняття рішень і прийнятою поведінкою. Необхідно встановити контроль для забезпечення етичного збирання та використання даних.

Створення та управління процесами, політиками та інформацією ведеться постійно і включає стратегії, діяльність, навички та технології, призначені для прискорення позитивних результатів у бізнесі.

Іншими словами, належне управління є критичним при переході на ведення діяльності, заснованої на даних.