Рада з міжнародних стандартів аудиту та підтвердження достовірності інформації (International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB) опублікувала попередній проєкт Міжнародного стандарту аудиту (International Standard on Auditing, ISA) 600 (оновлений) «Особливі міркування – аудит фінансової звітності групи (включаючи роботу аудиторів компонентів)».

Проєкт стосується особливих міркувань щодо аудиту фінансової звітності групи та має на меті запровадити удосконалений підхід до планування та проведення аудиту групи, який базується на оцінці ризику.

У ньому зазначається, що аудитори компонентів можуть бути залучені до всіх етапів аудиту групи, та наголошується на важливості участі групи в роботі аудиторів компонентів. Документ відкритий для коментарів до 2 жовтня 2020 року.