Міжнародна федерація бухгалтерів (International Federation of Accountants, IFAC) опублікувала доповідь «Точка зору» («Point of View’»), у якій оприлюднила своє бачення проблеми покращення корпоративної звітності.

Глобальна професійна організація висловила занепокоєння, що «безліч стандартів та норм, які по-різному визначають обов’язковість розкриття інформації», ускладнюють роботу, знижують ефективність та призводять до зростання витрат.

Водночас IFAC підтримує створення єдиної звітності, яка містила б актуальну, достовірну інформацію та показники, що легко перевіряються.

Цей процес побудований на рамковому механізмі, прийнятому Міжнародною радою з питань комплексної звітності (International Integrated Reporting Council). Бухгалтери грають головну роль у розробленні та втіленні механізму підготовки такої звітності і стандартів, які відрізняються від тих норм, що закладені в основу традиційної фінансової звітності.