Рада з міжнародних стандартів освіти у сфері бухгалтерського обліку (International Accounting Education Standards Board, IAESB) переглянула чотири міжнародні стандарти освіти (International Education Standards, IES), що стосуються навчання та розвитку, приділивши більше уваги технологіям та професійному скептицизму.

Стандарти регулюють питання, що стосуються компетенцій, навичок та поведінки як професійних, так і майбутніх бухгалтерів.

Переглянуті стандарти:

  • покращують актуальність та якість професійної бухгалтерської освіти, яку надають професійні бухгалтерські організації (professional accountancy organisations, PAOs), включаючи організації-члени IFAC;
  • визначають напрям навчання та розвитку, що підвищує професійну компетентність дійсних професійних бухгалтерів та студентів;
  • допомагають бухгалтерам у підготовці якісної фінансової звітності, проведенні аудиту чи наданні інших суміжних фінансово-бухгалтерських послуг в епоху цифрових технологій.

Голова IAESB Ен-Марі Вітале (Anne-Marie Vitale) заявила: «Переглянуті стандарти заохочують постійне підвищення якості фінансової звітності, оскільки посилення потенціалу інформаційних технологій підкреслює важливість професійного скептицизму».