Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (ОСНАД) нещодавно оприлюднив методичні матеріали, пов’язані з проведенням перевірок контролю якості аудиторських послуг. Документи, які мають вивчити аудиторські фірми, що здійснюють перевірки підприємств суспільного інтересу, розміщені на сайті ОСНАД.

Зокрема, на оприлюднено Порядок проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг. У ньому визначається процес організації проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг, описується хід проведення перевірок, оформлення та затвердження їх результатів, а також подальше висвітлення інформації.

Також ОСНАД опублікував Рекомендації щодо проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг та типові форми документів, пов’язаних із здійсненням таких перевірок:

  • Акт про неможливість проведення перевірки з контролю якості аудиторських послуг за місцезнаходженням суб’єкта аудиторської діяльності
  • Декларацію про відсутність конфлікту інтересів експерта
  • Декларацію про відсутність конфлікту інтересів
  • Інформаційну анкету суб’єкта аудиторської діяльності
  • Перелік виконаних завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності
  • Направлення на перевірку
  • Програму перевірки з контролю якості аудиторської діяльності
  • Протокол узгодження звіту про результати перевірки з контролю якості аудиторських послуг.

Аудиторські фірми повинні ознайомитися з оприлюдненими ОСНАД документами, щоб бути готовими до перевірок контролю якості аудиторських послуг.