Рада зі стандартів фінансової звітності США (Financial Accounting Standards Board, FASB) опублікувала Оновлені стандарти звітності (Accounting Standards Update, ASU). Змінені стандарти дозволяють знижувати в обліку вартість гудвілу та визначати певні ідентифіковані нематеріальні активи для некомерційних організацій. Стандарти відразу набувають чинності.

У 2014 році Рада з питань приватних компаній (Private Company Council, PCC) разом з FASB розробили два альтернативні варіанти включення у звітність гудвілу та ідентифікованих нематеріальних активів приватними компаніями. Зацікавлені сторони вважають, що ці альтернативи також повинні застосовуватися й до некомерційних організацій.

ASU розширює сферу застосування цих ініціатив і для некомерційних організацій, що скорочує перелік пунктів, які визначаються окремими нематеріальними активами, придбаними організацією, та дозволяє зменшити витрати, пов’язані з гудвілом.

Оновлені стандарти звітності передбачають, що замість проведення щорічного тестування на знецінення гудвілу некомерційні організації будуть амортизувати гудвіл за 10 чи менше років за лінійним методом, проводити тестування на знецінення лише за певних обставин, а також мати змогу обирати тестування на знецінення на рівні організації.

Некомерційні організації також відтепер матимуть право включати певні «клієнтські» нематеріальні активи та всі невиконані угоди до гудвілу, який буде амортизовано.