Рада з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (The International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB) має намір модернізувати процес проведення узгоджених процедур (agreed-upon procedures), внісши зміни до Міжнародного стандарту супутніх послуг (МССП) 4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації».

Слід зазначити, що узгоджені процедури застосовують у своїй роботі аудиторські фірми з різних куточків світу. Попит на перевірки, де аудитори керуються МССП 4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації» (Standard on Related Services (ISRS) 4400, Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures Regarding Financial Information), з кожним роком зростає.

У такий спосіб, зокрема, відбується перевірка витрат за грантами, міжнародною технічною допомогою, здійснення інших видів фінансування. Також переважна більшість проектів з податкового аудиту відбувається із застосуванням МССП 4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації».

Цей стандарт був розроблений понад 20 років тому. Сьогодні його положення не завжди відповідають сучасним вимогам проведення аудиторських перевірок. Саме тому Рада з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості в 2015 році розпочала консультації щодо внесення змін до стандарту та його модернізації. Були внесені незначні коригування. Проте є всі підстави очікувати, що незабаром стандарт зміниться кардинально.