Поглиблення довіри до професії, підвищення її статусу та чесна конкуренція

Поглиблення довіри до професії, підвищення її статусу та чесна конкуренція

  • Популяризація і поширення інформації в суспільстві про міжнародні критерії до професійності бухгалтера й аудитора та їх впровадження в Україні
  • Узяття відповідальності за дотримання членами ПАБУ вимог Міжнародної федерації бухгалтерів до професії
  • Усунення штучних бар’єрів та преференцій для провадження фахової діяльності
  • Підвищення конкурентоздатності українського аудиту за рахунок покращання якості послуг та їх відповідності міжнародним стандартам

Шляхи досягнення

  • Створення системи незалежної професійної сертифікації бухгалтерів  і аудиторів
  • Забезпечення дієвого механізму контролю за дотриманням членами ПАБУ професійних та етичних вимог Міжнародної федерації бухгалтерів
  •  Постійний моніторинг ринку аудиторських і бухгалтерських послуг з метою виявлення випадків нечесної конкуренції та сприяння відновленню прозорості на ринку