Про ПАБУ

Громадська спілка «Палата аудиторів і бухгалтерів України» створена у серпні 2016 року з метою підвищення статусу бухгалтерської та аудиторської професій в суспільстві, якості професійних послуг членів Спілки та сприяння впровадженню в практику бухгалтерського обліку і аудиту кращих міжнародних професійних стандартів.

Це принципово нове професійне об'єднання бухгалтерів і аудиторів, що ставить перед собою амбітні цілі і має необхідні  ресурси для їх досягнення.
Палата аудиторів і бухгалтерів України має представництва в більшості регіонів України, що надає їй статусу всеукраїнської професійної громадської організації.